24 februari 2006

Vogelvide - redding voor huismus?

Noordwijk / Zeist, 14 februari 2006. Vandaag presenteert Vogelbescherming Nederland in Noordwijk de Vogelvide. Dit is een uitvinding van Ingenieursbureau Comfortdak, die huismussen onderdak biedt zonder dat dit nadelige effecten heeft voor het dak. Belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de huismus de laatste jaren, is het gebrek aan nestgelegenheid. Komend broedseizoen wordt de Vogelvide in vier gemeenten getest op toepasbaarheid en acceptatie door de huismus.

Frank van Pamelen van Vara's Vroege Vogels en Auke Uilkema, directeur van de Noordwijkse Woningstichting, brengen de eerste vogelvides aan bij een woning in de Abraham Rademakerstraat te Noordwijk. Ook in Amsterdam, Alkmaar en Hardenberg gaat de proef van start. In totaal zullen ruim honderd woningen van een Vogelvide worden voorzien. Als de test positief uitpakt, kan het product grootschalig toegepast gaan worden en is er weer perspectief voor de huismus.

Monitoring tijdens de testfase wordt verricht door SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met plaatselijke vogelwerkgroepen en bewoners.

Vogelvide

De vogelvide (huismussenbehuizing) is een voorziening aan de voet van het dak, bij de onderste rij dakpannen. Het ontwerp voldoet aan onderstaande eisen:

  • past onder alle soorten pannen en op alle soorten pannendaken, zowel bestaande 'gordingkappen' - 'foliekappen' - 'scharnierkappen' en 'sporenkappen';
  • het waarborgt een goede ventilatie van het dak;
  • weert muizen en vogels op ongewenste plaatsen om vervuiling onder de dakbedekking tegen te gaan, terwijl de ventilatie onder het dak wordt bevorderd (Bouwbesluit 1992);
  • duurzame oplossing die opgenomen kan worden in de professionele bouwwereld;
  • eenvoudige oplossing die op een veilige manier door particulieren zelf is aan te brengen op bestaande daken.

Tijdens de testperiode worden twee verschillende varianten toegepast.


Klik op de tekeningen voor een grotere afbeelding.

Geen opmerkingen: