27 februari 2006

Opstapje aan het water redt duizenden dieren

Steile oevers kosten jaarlijks duizenden dierenlevens.
Te water geraakte hazen en jonge weidevogels verdrinken na uren
tevergeefs rondzwemmen omdat ze niet op de kant kunnen klauteren,
constateert waterschap Hollandse Delta bij een groot aantal van haar
sloten. Het polderbestuur voorziet de onheilsplekken nu van zogeheten
Fauna UittreedPlaatsen (FUP’s): een soort opstapjes.

Jagers
melden bij het waterschap de plekken waar vaak kadavers van ’steile
oeverslachtoffers’ drijven. ,,Zo weten wij waar de nood het hoogst
is,’’ vertelt Jos Tobé van waterschap Hollandse Delta.

,,Een
onderbreking in de beschoeiing,’’ beschrijft Tobé de FUP. In het ideale
geval zijn er meerdere uittreedplaatsen, om de honderd meter
aangebracht, want een dier in paniek laat zich niet makkelijk naar die
ene uittreedplaats wijzen.

Hoewel steeds meer watergangen van
geleidelijk aflopende natuurvriendelijke oevers worden voorzien, zijn
ook nog honderden kilometers waterkant op de Zuid-Hollandse eilanden
steil. Tobé noemt sloten met oeververdedigingen van damwandplanken.
,,Bij beschoeiingen tien centimeter boven de wateroppervlakte komen
hazen al niet meer op de kant.’’

1 opmerking:

Pepino zei

lay out van de tekst zuigt