28 februari 2007

Katten strijden in tv-programma

Tien katten concurreren in een tv-programma, uitgezonden in de Verenigde Staten, waarin ze de perfecte eigenaar voor zichzelf proberen te vinden. De katachtige deelnemers, die allen van dierenasielen of reddingsgroepen komen, worden gefilmd in een New Yorkse etalage tot 23 Juni. Zoals in Big Brother moeten de katten ook opdrachten voltooiien, en zullen ze worden beoordeeld op spinnen en het vangen van speelgoedmuisjes. Elke dag zal er een kat afvallen totdat de winnaar bekend is, maar alle tien krijgen ze een permanent thuis. De producenten van het programma zeggen dat ze hopen dat de wedstrijd het adopteren van dieren zal stimuleren. Tijdens de opnames leven de katten in een speciaal daarvoor gebouwd huis, met verlaagde banken, bedden en zelfs een aquarium - met nepvis. Het publiek kan langskomen om het gebeuren te zien, dat plaatsvindt in een gehuurd winkelpand in Madison Avenue in New York.Het welzijn van de deelnemende katten wordt gecontroleerd door The American Humane Association tijdens de competitie. Het programma is te zien op de Amerikaanse zender Animal Planet.

Varken geboren met enkel achterpoten


In China is een lokale boerderij een ware attractie geworden. In Zhengzhou is namelijk een varken geboren met enkel achterste poten. Nieuwsgierige buren, vrienden en familie komen allemaal een kijkje nemen naar het vreemde dier. De eigenaar en zijn dochter hebben het varken op een andere manier leren lopen.

Tijgers en orang-oetans zijn dikke vrienden

Een bijzondere vriendschap. In een dierentuin in Indonesië zijn de twee Sumatraanse tijgerwelpen Dema en Manis van een maand oud onafscheidelijk met Nia en Irma, twee vijf maanden oude baby-orang-oetans.

Omdat de vier vlak na de geboorte door hun moeders werden verstoten, werden ze samen in een ruimte gezet om elkaar wat gezelschap te houden. Dat bleek zo goed te klikken, dat ze nu met elkaar stoeien, elkaar plagen, en tegen elkaar aankruipen wanneer ze samen een dutje doen. Volgens een verzorgster is er tijdens de vriendschap, die nu al een maand duurt, nog van geen enkel geweld sprake geweest. In het Indonesische regenwoud, de natuurlijke habitat van de dieren, zou deze situatie ondenkbaar zijn.

Helaas zijn de aandoenlijke taferelen maar van korte duur. Voor hun natuurlijke instincten goed en wel ontwikkeld zijn zullen de dieren van elkaar gescheiden worden. Tijgers beginnen met drie maanden namelijk vlees te eten. Zowel de Sumatraanse tijger als de orang-oetan is een bedreigde diersoort.

27 februari 2007

Hond geeft leven om baasje uit klauwen beer te redden

Jason Schindler dankt zijn leven aan zijn trouwe hond. De 27-jarige man werd in de bergen van Wyoming aangevallen door een zwarte beer. Zijn achtjarige hond wierp zich tussen de beer en zijn baasje en gaf zo zijn eigen leven om dat van zijn baasje te redden. De hond was kansloos, want het dier liep 28 'gaten' in zijn lijf op.

200 kilo
Op een avond hoorde Schindler zijn hond hard janken. Hij ging naar buiten om te kijken en toen gebeurde het drama. "Alles wat ik zag, was een donker ding dat naar me staarde. Mijn hond sprong tussen ons en sprong de beer naar de keel. Zonder mijn hond zou ik hier niet meer gestaan hebben." De beer van meer dan 200 kilo sleurde de hond mee, terwijl Schindler naar zijn huis terugkeerde om zijn geweer te halen. Hij achtervolgde de beer en schoot. Of hij de beer geraakt heeft, is onduidelijk, maar het dier vluchtte in de bosjes weg. De hond bloedde hevig en ademde nog amper. In de dierenkliniek in de buurt mocht geen hulp meer baten voor het heldhaftige dier.

Mirakelhond
"Ik wens het niemand toe om zoiets mee te moeten maken en een hond zeker niet. Ik ben heel bedroefd voor dit verlies, maar ben ook wel fier op mijn mirakelhond." Schindler en zijn vrouw begroeven de hond met een deken en een kussen in de bevroren ondergrond.

Chinezen kunnen duif besturen

Chinese wetenschappers kunnen met een afstandsbediening een duif een bepaalde richting uit laten vliegen, na elektroden in zijn hersenen te hebben aangebracht. Het is voor het eerst dat wetenschappers via elektroden de vlucht van een duif kunnen besturen, zei hoofdonderzoeker Su Xuecheng, die in 2005 een soortgelijk experiment uitvoerde met muizen. Hij en zijn collega's kunnen de duif naar links, rechts, boven of beneden laten vliegen.

Python wurgt zijn baasje

Een python die als een huisdier was opgevoed, heeft in Cambodja zijn baasje gewurgd toen die de kooi van de slang wilde kuisen. Het 40 kilo zware en 2,5 meter lange reptiel wentelde zich rond de nek van Nguyen Viet Ho en neep hem dood, nadat hij de deur van de kooi had geopend. "Toen familieleden hem vonden, was Ho reeds dood. Maar de slang probeerde hem niet op te peuzelen", meldden politiediensten. De python was de grootste van negen slangen die Ho in zijn boerderij verzorgde. Hij voedde hen dikwijls ratten en kippen. Voor zowel de familie als de lokale autoriteiten is het gissen naar de reden van de aanval van de python op zijn baasje. "De python kan een ziekte hebben of te lang zonder eten gebleven zijn. "Het was een vriendelijk dier en Ho was gewoon het uit de kooi te nemen om het te wassen", aldus de familie.

24 februari 2007

Haastklus voor rugstreeppad


HEEMSKERK -
Langs het water bij het hondenterrein aan de Tolweg komt volgende week een laag folie. Het hondenterrein moet met grote haast worden 'ingepakt', want het amfibiewerende doek moet er zitten voor de beschermde rugstreeppad in maart of april uit zijn winterslaap ontwaakt.

Op de grond van park Assumburg, in Assumerhof, moeten 52 woningen komen, een restaurant en daar bovenop acht tot twaalf appartementen. Aannemingsbedrijf Heijmans bouwt het restaurant in het midden, met daaromheen de woningen.

De folie moet voorkomen dat er meer rugstreeppadden op het drassige grasveld van de hondenclub komen: Ook moeten padden tijdens de paddentrek worden gevangen die dan worden uitgezet in een aparte paddenpoel.De bouwvergunning voor Assumerhof zou halverwege dit jaar rond moeten zijn. Voor die bouwvergunning moest de Milieudienst IJmond eerst een flora- en faunaonderzoek houden waaruit bleek dat de zeldzame rugstreeppad op het terrein leeft. Bij dit onderzoek is alleen de rugstreeppad aangetroffen, geen andere zeldzame beesten.

23 februari 2007

Chimpansees jagen met speren


Dat chimpansees in staat zijn om simpele gereedschappen te gebruiken, was bekend. Dat ze er ook mee jagen, is daarentegen nieuw. En het zijn verrassend genoeg vooral de vrouwtjes die de speren maken en gebruiken.
Dat blijkt uit observaties die de wetenschappers Jill Pruetz en Paco Bertolani deden in Fongoli, Senegal. Zij rapporteerden 22 gevallen waarin chimpansees houten voorwerpen met een scherpe punt gebruikten om kleinere primaten dood te steken die zich in holle bomen verscholen. De ontdekking zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor onderzoek naar het gebruik van gereedschappen bij de vroege mens, schrijven Pruetz en Bertolani in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

Zelfgemaakte speer
De apen staken hun zelfgemaakte speer meerdere malen in holen en gaatjes. Ze gebruikten genoeg kracht om kleine dieren behoorlijk te kunnen verwonden. Vervolgens roken en likten de apen aan de punt van de speer. Dat de onderzoekers dit verschijnsel meerdere malen observeerden, bewijst volgens hen dat het geen eenmalig gedrag is. Het gaat om duidelijk om een gewoonte binnen deze Senegalese populatie. er zijn echter geen foto- of video-opnamen van gemaakt.
In bijna alle gevallen werd de speer gemaakt door een tak van een boom af te breken en te ontdoen van bladeren. Soms werd de punt van de tak nog eens extra scherp gemaakt met behulp van de tanden. Een keer waren de onderzoekers er zelfs ooggetuige van dat een chimpansee een galago (kleine halfaap die 's nachts actief is) met zo'n speer aan het ontleden was.
Normaliter leven chimpansees voornamelijk van franjeapen (ook wel colobus-apen genoemd). Maar omdat die in Senegal heel zeldzaam geworden zijn, hebben de chimpansees zichzelf de nieuwe technieken aangeleerd om andere prooien - bijvoorbeeld halfapen als galago's of spookdiertjes - te kunnen vangen, aldus de onderzoekers.

Vrouwen en kinderen eerst
Het bleken echter voornamelijk volwassen vrouwtjes en jonge chimpansees te zijn die speren gebruikten om aan hun voedsel te komen. En dat terwijl volwassen mannetjes lange tijd beschouwd werden als de actieve jagers. Volgens de onderzoekers komt dit doordat nieuwe technieken het gemakkelijkst worden aangeleerd door jonge dieren. De volwassenen volgen pas later, en de mannetjes komen meestal als laatste. Moeder en kind kijken namelijk het vaakst gedrag van elkaar af.
Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat ook bij de ontwikkeling van de mens de vrouw een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van gereedschappen en wapens. Overigens bleek onlangs nog uit een ander onderzoek dat chimpansees al veel langer dan gedacht in staat zijn geweest om gereedschap te gebruiken.

Apenstudie toont nut van begroetingen


Van de nauwelijks merkbare hoofdknik tot de meest ingewikkelde hand-en-arm bewegingen van hangjongeren, de begroeting na afwezigheid is een manier om agressie te beteugelen bij sociale diersoorten die, zoals de mens, dagelijks opsplitsen en weer samenkomen.

Dat blijkt uit primatologisch onderzoek naar zogeheten zwarthandslingerapen, die in het wild vooral ten zuiden van het Amazonegebied, in Peru en Bolivia voorkomen. Net als mensen en chimpansees leven deze apen in kleine groepen die zich dagelijks opsplitsen om te jagen en verzamelen, en later weer samenkomen.

Agressie
De begroetingsrituelen van de slingerapen fascineren wetenschappers al jaren. Als ze na een dag jagen weer samenkomen, stoten ze een kreet uit, kijken elkaar diep in de ogen, en omhelzen elkaar met hun lange voorpoten. Soms slaan ze ook de staarten om elkaar heen.

Britse primatologen onderzochten de betekenis van het ritueel aan de hand van bijna tweehonderd gevallen van weerzien. Ze ontdekten dat slingerapen die elkaar uitbundig hadden begroet, vervolgens zelden agressief gedrag jegens elkaar en de rest van de groep vertoonden, ook wanneer ze dat eerder wel hadden gedaan.

Fusion
De zogeheten 'fission-fusion' gemeenschappen zoals de zwarthandslingerapen en mensen die vormen, kenmerken zich door het frequent uiteenvallen in kleinere groepen van wisselende samenstelling. Algemeen verkleint dit het risico op conflict, maar het weerzien is gewoonlijk een bron van spanning.

'Het is altijd een moment van potentiële wrijving,' legt primatoloog Filippo Aureli uit, 'er blijkt dan bijvoorbeeld vaak een verschil in die dag verzamelde levensmiddelen. De omhelzing is hun manier van conflict-management.'

Gaaien kunnen heel goed vooruitdenken


Rotterdam, 22 febr. Gaaien kunnen uitstekend plannen. Dat blijkt uit een Brits experiment met westelijke struikgaaien (Aphelocoma californica).

De vogels wisten precies wat ze moesten doen om de volgende ochtend hun ontbijt niet te missen. Ze verstopten drie keer zoveel pijnboompitten in de kooi waar ze geen ochtendmaaltijd verwachtten. De resultaten verschijnen vandaag in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Het elegante van het Britse experiment is dat de vogels moesten anticiperen op een gevoel: de honger van de volgende morgen die zij de avond tevoren nog niet hadden. De vogels werden in paartjes gehouden in kooien die in drie compartimenten onderverdeeld konden worden. In het middelste compartiment stond een voerbak, in het linker- en rechtercompartiment een bakje om ijsblokjes te maken. Elk vakje daarvan was gevuld met maïsschroot en diende als verstopplaats voor voedsel. In de trainingsfase leerden de vogels dat zij overdag overal konden komen, maar dat zij ’s ochtends twee uur opgesloten zaten in het linker- of rechtercompartiment. In het ene kregen zij ontbijt, in het andere niet. Overdag en ’s avonds kregen de dieren gemalen pijnboompitten, die je niet kunt verstoppen, maar meteen moet opeten.

De getrainde vogels kregen ’s avonds hele pijnboompitten opgediend. Ze aten ervan, maar begonnen ook een groot deel ervan te verstoppen in de ijsblokbakjes. Ze verstopten drie keer zoveel pitten in het compartiment waarvan zij uit ervaring wisten dat zij er ’s ochtends honger moesten lijden. Zo bewijst de gaai opnieuw iets te kunnen wat voor uniek menselijk werd gehouden: vooruitzien. Eerder sneuvelde de exclusiviteit van gereedschapsgebruik, taal en logisch redeneren

22 februari 2007

Zwitserse koeien moeten het zonder cannabis stellen

Als het van de plaatselijke minister van Landbouw afhangt, komt er weldra een verbod op cannabis voor Zwitserse koeien. De boeren riskeren zelfs een proces als ze zich niet houden aan de wetgeving terzake, die sinds maart 2005 van kracht is.

Het hoofdingrediënt van de plant zou naar verluidt de koeien gelukkiger maken en hun melkproductie verhogen, maar de politieke machthebbers geloven weinig van dat fabeltje. Zij wijzen op het gezondheidsrisico, dat zich niet alleen bij melk maar ook bij Zwitserse kaas stelt.

20 februari 2007

Amerikaanse 'Rambo-rhino' moet soort redden


JAKARTA - Er gloort hoop voor de zeer bedreigde Sumatraanse neushoorn. Andalas, de enige Sumatraanse neushoorn die sinds 1889 in gevangenschap is geboren, komt uit de Verenigde Staten naar Indonesië om zijn soort van de ondergang te redden.

Hij zal worden geplaatst bij twee vrouwtjes in de hoop dat de Amerikaanse 'Rambo-rhino' voor nageslacht zal zorgen, aldus de BBC. Andalas, geboren in 2001 in Cincinnati, zal dinsdag in Jakarta aankomen. Daarna gaat hij op transport naar een reservaat in Sumatra.

Vitaal

De neushoorn bracht de afgelopen jaren door in de dierentuin van Los Angeles. De directeur van deze zoo omschreef de trip van Andalas maandag als " vitaal voor de toekomst van de Sumatraanse neushoorns". Van deze soort leven er naar schatting nog maar driehonderd in het wild.

Koppel zoekt muis die geld stal

In China deed een koppel dat op het punt stond naar huis te gaan een onaangename ontdekking. De man, Wang Youquan, ontdekte dat al zijn geld verdwenen was. In totaal ging het om 950 euro die ze aan hun ouders wilden geven voor Nieuwjaar.

Wang had het geld in papier gewikkeld en onder het bed verstopt. Toen ze op het punt stonden de politie te bellen, hoorde de vrouw het gepiep van een muis. Het geld werd uiteindelijk teruggevonden in het hol van de muis.

Succesvolle keizersnede voor schildpad

Chirurgen van een Chinees ziekenhuis hebben een succesvolle keizersnede uitgevoerd bij een schildpad. Dabao de schildpad gedroeg zich nogal vreemd en terughoudend, waarop de bewakers van de Chengdu Zoo haar naar het ziekenhuis stuurden voor een röntgenfoto. Tot verbazing van de dokters zaten er 14 eieren in het lichaampje. "Dabao was aan het bevallen maar werd gehinderd door het grote aantal eieren," zegt zoo-directeur Wu.

De chirurgen, die gewend zijn een keizersnede bij vrouwen uit te voeren, improviseerden toen ze de schildpad besloten te opereren. "We moesten het schild openen met een 'hersenopener', aangezien het schild bijna even hard is als een menselijke schedel." En dat was geen simpele opdracht: wegens schrik voor de onbekende omgeving verborg Dabao zich in haar schild. Pas toen ze even haar kopje buitenstak, kon de chirurg razendsnel toeslaan.

Na een operatie van twee uur waren alle 14 eieren verwijderd en werd het schild weer vastgekleefd. De eieren zijn, naar oude schildpadgewoonte, in het zand begraven in afwachting tot ze uitgebroed zijn.

18 februari 2007

Hond zingt mee met ringtones


AMSTERDAM - Een Chinese vrouw claimt dat haar hond mee kan zingen met ringtones op de mobiele telefoon. Dat meldt de Chinese krant Xi'an Evening Papers.

Volgens de vrouw heeft haar veertien maanden oude hond Dangdang de gewoonte een jaar geleden opgepikt.


"Ik was in de keuken toen mijn mobieltje afging in de zitkamer. Dangdang begon opeens vreemde geluiden te maken, exact in het ritme van de ringtone." Volgens de Chinese hield haar hond pas op toen ze haar mobieltje opnam. "Sindsdien zingt Dangdang altijd mee met de ringtones op mijn telefoon."

Volgens de vrouw is het verschil tussen de hoge en lage tonen goed hoorbaar. Ook heeft haar hond een goed rythmegevoel, zo zegt ze in de krant.

Heel vreemd vind de vrouw het gedrag van haar hond overigens niet, daar het beest volgens haar "zeer intelligent" is.

17 februari 2007

Hond plast ondersteboven


Toiletgebruiken verschillen van land tot land, maar een Chinese hond heeft wel een heel speciale manier om zijn urine kwijt te spelen. Het beest uit Changchun plast namelijk ondersteboven.

De 18-maanden oude hond Baby begon drie maanden geleden zo te plassen, vertelt zijn baasje mevrouw Chen. "Hij plaste net als andere honden, maar op een dag trof ik hem aan met zijn twee achterpoten tegen een boom", zei ze. "Ik dacht dat het misschien zou overgaan, maar niet dus. Sindsdien doet hij altijd zijn gevoeg in die acrobatische positie."

16 februari 2007

Zatte Aussie vangt haai met blote handen

Een Australische man heeft een 1,3 meter lange haai met zijn blote handen durven vangen, omdat hij dronken was.

Tegelzetter Phillip Kerkhof was met een aantal vrienden aan het vissen vanaf een pier in Louth Bay op het schiereiland Eyre toen hij plotseling een walvishaai zag, aldus een Australisch televisiestation.

"Ik besloop de haai van achteren en uiteindelijk greep ik hem", aldus Kerkhof. Toen hij de haai al worstelend de pier op trok, beet het beest een gat in zijn broek. Kerkhof hield er slechts een schrammetje aan over. Kerkhof wijt zijn heldendaad aan de alcohol, maar vindt zijn actie achteraf bezien niet erg slim.

In Australische wateren komen veel verschillende soorten haaien voor. Er vinden jaarlijks gemiddeld vijftien aanvallen van haaien op mensen plaats, soms met dodelijke afloop.

Indiase peuter huwt hond

Een 18 maanden oude jongen in de oostelijke Indiase staat Orissa is eergisteren getrouwd met een hond omdat dit hem volgens het lokale geloof zal behoeden voor de aanval van een tijger. Het huwelijk vond plaats in het oostelijke district Jaipur, waar veel stammen leven.

Geloof
Volgens het lokale geloof zal een baby in zijn latere leven door een tijger aangevallen worden als er snijtanden groeien in de bovenste kaak. Het enige dat daaraan kan verhelpen is een huwelijk met een dier. De ouders vonden de jonge teef Samina een goede partij voor hun zoon Ashirbad, alhoewel vader Gagari eerst aan een geit had gedacht. "Maar dan riskeert mijn zoon dat de eigenaar het dier op een dag aan een slager verkoopt, die het dier dan slacht. Dan blijft mijn zoon achter als weduwnaar", zo klonk het.

Niet ongewoon
Huwelijken tussen mensen en dieren zijn niet ongewoon in India en vinden meestal plaats om vloeken en ongeluk af te wenden. Vorig jaar trouwden in Orissa twee meisjes met een hond en een slang.

Volgens stamoudsten beïnvloedt een dergelijk huwelijk geenszins het leven van het kind en kan het later gewoon met een medemens trouwen zonder te moeten scheiden van het dier.

Eekhoorn dwingt vliegtuig tot landing

Een vlucht van Tokyo naar Dallas van American Airlines is tot landen gedwongen door een eekhoorn in de kabelruimtes. De piloten hoorden tijdens de vlucht opeens gepiep en gekrabbel.

De piloten besloten onmiddellijk te landen op Honolulu in Hawaï. De passagiers werden van boord gehaald en ongediertebestrijders gingen aan boord. Nadat ze vallen hadden gezet konden ze de eekhoorn gevangen nemen.

Wanneer en hoe de eekhoorn in het vliegtuig geraakt is, is een raadsel. Alles wijst er op dat de eekhoorn ook al aanwezig moet zijn geweest tijdens de vorige vlucht van New York naar Tokyo. De specifieke eekhoornsoort komt namelijk uit Noord-Amerika maar leeft ook in andere landen zoals Zuid-Afrika, Italië en Engeland.

De eekhoorn is jammer genoeg afgemaakt, omdat autoriteiten dachten dat de eekhoorn misschien rabiës had. Passagiers van de vlucht hebben de nacht doorgebracht in hotels en konden de volgende ochtend hun vlucht voortzetten.

Diepzee inktvis flitst prooi dood

PARIJS - Diep in de Stille Oceaan leeft een soort pijlinktvis die om zijn prooi te verwarren een verblindend licht flitst. Dat schrijven Japanse onderzoekers in een wetenschappelijk tijdschrift van de Britse instelling Royal Society. Ze hebben het dier voor het eerst gefilmd.
De meer dan twee meter lange 'flitsvis' is op film vastgelegd met een nieuwe onderwatercamera. Het Japanse Nationaal Museum voor de Wetenschap maakte de beelden in het duistere water op bijna duizend meter diepte.

Kikkertje van 25 miljoen jaar ontdekt in Mexico

Mexicaanse paleontologen hebben in de zuidelijke provincie Chiapas een minuscuul kikkertje ontdekt dat sedert 25 miljoen jaar opgesloten zit in een druppel hars. Dat hebben de wetenschappers woensdag bekendgemaakt. "Dit exemplaar behoort tot het eerste Mioceen, dit wil zeggen zowat 25 miljoen jaar oud. Hiervan zijn er slechts twee of drie gevonden in de hele wereld", aldus Gerardo Carbot, een wetenschapper verbonden aan het Natuurhistorisch en Ecologisch Instituut van Chiapas.

Het veramberde hars met de kikvorsachtige werd twee jaar geleden door een handelaar gevonden in het plaatsje Simojovel. De man stelde zijn vondst nadien tentoon in zijn winkel, zich niet bewust van de waarde ervan. Pas later kwam specialisten de zaak ter ore. Met toestemming van de vinder werd het kikkertje onderzocht. "Daardoor hebben we kunnen bepalen dat de kikker van 7,5 millimeter deel uitmaakt van de familie van de brachycephalidae", aldus Carbot. Het dier heeft historische waarde en een onschatbare economische waarde. Eerder werden in de Dominicaanse Republiek en in Rusland soortgenoten van dit type kikker gevonden die 30 tot 40 miljoen jaar oud zouden zijn.

15 februari 2007

Dolfijnen en zeeleeuwen bewaken VS-marinebasis


De Amerikaanse marine wil dolfijnen en zeeleeuwen inzetten ter bewaking van een marinebasis in de buurt van Seattle, waar het grootste atoomarseneel van de VS is opgeslagen. De zoogdieren moeten terroristen of spionnen die via het water naderen op het spoor komen en alarm slaan, zo meldt de krant San Siego Union Tribune.

Kernwapens
Tot dertig dieren zouden de wateren rondom het marinesteunpunt Kitsap-Bangor in de Pugetbaai bewaken. Daar ligt een vierde van de actieve en inactieve Amerikaanse kernwapens opgeslagen.

"Wij geven de voorkeur aan dolfijnen en zeeleeuwen omdat zij een 'technologie' zijn die ons reeds 35 jaar ten dienste staat", zei een woordvoerder van het marinezoogdierenprogramma, Tom Lapuzza, tegenover de krant. "Wij trainen ze dagelijks".

Taken
Volgens de San Siego Union Tribune kunnen dolfijnen bijzonder goed van op afstand zwemmers opmerken. Zeeleeuwen zouden indringers een soort van boeien aan de benen kunnen leggen.

Dierenrechtenbeschermers hebben hun bedenkingen. In de baai is het water van de Stille Oceaan te koud voor de zoogdieren die warmere temperaturen gewoon zijn.

Pas binnen anderhalf jaar valt de beslissing of de dieren al dan niet wachtposten van de marinebasis zullen worden.

13 februari 2007

Voedselbank voor katten


AMSTERDAM - Niet alleen de voedselbanken voor minima schieten in de hoofdstad als paddestoelen uit de grond. Er zijn nu ook voedseluitgiftepunten voor zwerfkatten. Stichting Castraatje, onderdeel van de Stichting Hart voor Kansloze Dieren, verstrekt op meerdere punten in de stad elke maand meer dan 25.000 blikken kattenvoer.

"En dan hebben we het dus nog niet eens over het droogvoer", vult woordvoerder Ronald van Soest aan.

Prehistorische apen al handig met gereedschap


WASHINGTON - Chimpansees in West-Afrika gebruikten duizenden jaren geleden al gereedschap om noten te kraken. Dat meldden archeologen die vorig jaar opgravingen hebben gedaan in de enige bekende prehistorische nederzetting van chimpansees, in het huidige Ivoorkust in West-Afrika.

De Canadese archeologen vonden stenen, ter grootte van een meloen, die duidelijk werden gebruikt om noten open te breken. De 'hamers' zijn ongeveer 4300 jaar oud. In het gebied woonden destijds geen mensen, dus de apen konden de techniek niet van de mens hebben afgekeken, schrijven de wetenschappers in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Onafhankelijk

Door de studie rijst opnieuw de vraag hoe deze primaten technieken zoals het kraken van noten met stenen of het gebruik van stokjes om termieten te vangen konden ontwikkelen. Het feit dat deze apen het niet van de mens kunnen hebben overgenomen, impliceert dat ze het ofwel onafhankelijk van de mens hebben ontwikkeld of dat mens en aap deze vaardigheden van een gemeenschappelijke voorouder miljoenen jaren eerder hebben geërfd, stellen de auteurs.

De ontdekking roept bovendien de vraag op waarom deze vaardigheden alleen worden aangetroffen bij bepaalde chimpanseepopulaties, aldus professor antropologie Michael Chazan van de universiteit van Toronto. "Waarom en hoe kon deze groep van chimpansees dit gedrag van noten kraken wel behouden, terwijl andere chimpanseegroepen die leefden in locaties met dezelfde noten deze vaardigheden niet ter beschikking hadden."

Chimp slaat om seks

Rotterdam, 8 febr. Chimpanseemannetjes slaan geregeld vrouwtjes. Soms gebruiken ze daarbij zelfs takken. En dat doen ze niet zomaar in het wilde weg, aldus een team van onderzoekers onder leiding van biologisch antropoloog Martin Muller van de Boston University in Massachusetts.

Chimpansees zijn promiscue en leven in groepen waarin ze de vrije liefde bedrijven. Vrouwtjes zijn daarvoor alleen in hun vruchtbare periode beschikbaar. Hun vruchtbaarheid hangt samen met hun leeftijd. Bij heel jonge vrouwtjes zijn vaak duizend paringen nodig om drachtig te worden. Oudere vrouwtjes zijn vruchtbaarder.

Om het koeioneren in kaart te brengen, gebruikte het team observaties die gedurende zeven jaar waren gemaakt van een groep wilde chimpansees in het Kibale National Park in Oeganda. Ze noteerden elke klap, elke paring en elke zwangerschap. Bovendien analyseerden ze de stresshormonen in de urine van de vrouwtjes, die ze van bladeren opveegden.

De mannetjes slaan om vrouwtjes te claimen, concludeerden de onderzoekers. De vrouwtjes die het vaakst geslagen werden, hadden de meeste seks – meestal met mannetjes die hen sloegen – en waren het vruchtbaarst. Hun kans op zwangerschap was tweemaal zo groot als gemiddeld. De vrouwtjes betaalden voor de claims van de mannetjes een prijs: zij hadden verhoogde stresshormoonspiegels.

12 februari 2007

Konijn jaagt slang de boom in

Stel je toch eens voor dat je als scenarist een filmscript zou schrijven, en je zet erin: 'konijn jaagt slang de boom in'. Grote kans dat de producer dan zegt: laten we daar maar een animatiefilm van maken. Want hoe krijg je het voor elkaar dat een ècht konijn een èchte slang aanvalt? Godsonmogelijk, zou je zeggen. Maar nee. Zie het YouTube-filmpje hieronder. De werkelijkheid is beter dan animatie. Ik heb al dagen goeie zin door dit grappige filmpje. En hulde aan de man die zijn camera standby had om dit vast te leggen! En er ook nog zo aanstekelijk bij lacht...

11 februari 2007

Boa op bezoek


De Rotterdamse reptielenopvang heeft gister een boa constrictor uit een woonhuis in Delft verwijderd. De bewoners kregen de schrik van hun leven toen ze de drie meter lange slang door hun huiskamer zagen kruipen.

De boa constrictor was waarschijnlijk van buiten naar binnen gevlucht op zoek naar een warm plekje. "Het dier is wellicht al tijden geleden ergens ontsnapt en nu het wat kouder is geworden op zoek gegaan naar een schuilplaats", aldus Peter van Baarlen van de reptielenopvang Rotterdam. Volgens Van Baarlen bijten wurgslangen dan wel niet maar kunnen ze je toch flink te pakken nemen: "Ze kunnen zich razendsnel om je nek draaien, of om je borst. Dan haal je niet echt makkelijk adem meer."

De slang is naar de opvang gebracht en maakt het goed.

Man bijt hond, hond bijt man


Een vermoedelijke gewapende overvaller kreeg wat hij kon verwachten toen hij in Napier, een stad in Nieuw-Zeeland, een politiehond beet. De man werd op zijn beurt gebeten door de hond. Edge, een Duitse herdershond, bleek een betere bijter te zijn, zo meldde de Australische ABC Radio vanuit Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland.

Edge en de man liepen elkaar tegen het lijf toen de politie dinsdag binnenviel tijdens een overval op een kruidenierszaak. De eigenaar van die winkel werd bij de overval neergestoken. Een van de vermoedelijke overvallers werd onmiddellijk opgepakt, maar de andere kon vluchten.

Het is niet de eerste keer dat Edge wint wanneer hij wordt aangevallen. Vorig jaar had de hond een operatie en een bloedtransfusie nodig nadat hij van een tegenstander een messteek in de borst kreeg.

10 februari 2007

Veertig pintjes per dag voor kudde koeien

Veertig pinten per dag. Vast voldoende om de grootste zatlap de tijd van zijn leven te bezorgen, maar een landbouwer uit het Engelse Cornwall schenkt het met plezier aan zijn kudde. De koeien van Darren Pluess krijgen er zelfs een massage bovenop, dit alles (uiteraard) bedoeld om de kwaliteit van het vlees te verhogen.

Een bierfestijn als gezondheidstherapie voor zijn verzameling runderen? Darren gelooft er stellig in. "Ze drinken graag bier en zien er gelukkig uit. Bier is uiteindelijk niet meer dan hop, water, graan en gist, ingrediënten die perfect bij hun dieet passen." Olly en George, twee bella's die genoemd zijn naar acteur Oliver Reed en voetballer George Best, hoort u alvast niet klagen.

Ook echtgenote Katy is overtuigd van het heilzame biereffect. "Als ze niet genoeg krijgen, worden ze wild en beginnen ze te stampen. Of hen dat tot alcoholiekers maakt? Nee, want ze drinken ook genoeg water. Maar van een pintje kunnen ze zeker genieten."

Zie ook: Rode wijn voor Australische koeien

07 februari 2007

Hangbuikzwijnen trouwen


Twee hangbuikzwijnen zijn in het noordoosten van Taiwan officieel in het huwelijk getreden. Met deze gebeurtenis wordt het begin van het jaar van het Varken gevierd. Boer Shu Wen-chun is in oktober al begonnen met het zoeken naar een geschikte huwelijkspartner voor zijn zwijn.

Olifanten beroven suikertransport

Een groep Thaise olifanten heeft meerdere malen een transport van suikerriet overvallen. De dieren blokkeerden 's avonds een snelweg die door een reservaat loopt, om de wagens daarna te ontdoen van de zoete stengels. De Thaise politie vraagt chauffeurs nu om na zonsondergang de snelweg te mijden.

05 februari 2007

Londense kapper behandelt haar met stierensperma

Een Londense kapper biedt zijn klanten een nieuwe conditioner aan, gemaakt van sperma van Aberdeen Angus-stieren. De proteïne-behandeling kost ruim 80 euro, maar je haar zou er geweldig zacht en dik van worden.

Bij kapperszaak Hari's in de Londense wijk Knightsbridge masseren ze het mengsel van katera-proteïnen en stierensperma in je haar en dat wordt door een stoombehandeling in de haarwortels opgenomen. Daarna word je onder een droger gezet. "Het zaad wordt ingevroren voor gebruik en is geurloos", verzekert kapper Hari Salem.

04 februari 2007

Rottweiler verzorgt pasgeboren lammetjes

Twee pasgeboren lammetjes die nood hebben aan liefde en aandacht, krijgen dat uit wel heel onverwachte hoek: van een rottweiler. Het moederinstinct van Molly, de rottweiler, werd aangesproken toen haar baasje de twee lammetjes mee naar huis bracht.

Likken, waken en beschemen
“Lucky en Charm hebben een traumatische geboorte achter de rug. Omdat hun bloeddoorstroming niet echt goed was, bracht ik hen mee in het huis om ze te helpen opwarmen. Ik was nog niet goed en wel binnen of Molly stond hen al te likken,” vertelt de boerin Maria Foster. “Ze is de hele nacht bij hen blijven waken en beschermde hen zelfs tegen de andere dieren.”

De kat en de hond
Haar man valt haar bij. “De kat kwam de keuken en ging naar de doos waar de lammetjes in zitten. Ze sliepen maar Molly was er als de kippen bij. Ze duwde de kat gewoon weg, alsof ze wilde zeggen: die lammetjes zijn van mij. De schaapshond mocht al iets dichter komen, maar niet te lang.”

Cruciaal
Wat Molly doet is niet alleen uitzonderlijk, maar ook belangrijk. “De eerst 24 uur zijn voor een lammetje echt cruciaal. Zonder Molly had ik ze een hele nacht moeten warmwrijven om hun circulatie op gang te krijgen,” legt Maria uit.

De boerin staat nog altijd een beetje te kijken van het gebeuren. “Molly had de lammetjes even goed kunnen negeren, maar ze ging er net voor zorgen. Wel grappig eigenlijk.”

02 februari 2007

Kussende vissen houden van vrouwen

In China trekken zes tropische vissen die opgevoed worden in een groot aquarium in een hotel elke dag de aandacht van de bezoekers. Buiten het feit dat de vissen elkaar kussen, zwemmen ze tot tegen het glas en kussen ze de vrouwelijke voorbijgangers die kleurrijke kleding dragen.

Vreemd genoeg negeren de vissen mannelijke bezoekers. Het hotel is een echte toeristische attractie geworden.

Kat zit zes dagen vast in boom

In Engeland is een kat gered na zes dagen vastgezeten te hebben in een boom. Casper zat op een hoogte van 10 meter, vlak bij zijn huis in Manchester. De kat negeerde de smeekbeden van zijn baasje om naar beneden te komen.

Een boomchirurg klom uiteindelijk in de boom om Casper naar beneden te halen. Na een bezoekje aan de dierenarts bleek dat alles in orde was met de eigenzinnige kat.

01 februari 2007

Chinese kip kan rekenen

Fans van Urbanus herinneren zich ongetwijfeld de sketch met de boer die mensen op de markt probeert wijs te maken dat zijn varken kan tellen, terwijl zijn - Franstalig - dier op alle vragen 'neuf' (negen) antwoordt. In China doet een vrouw hetzelfde met haar kip, die blijkbaar wél echt kan rekenen.

De hen Guai Guai kan het antwoord op simpele berekeningen met haar snavel pikken wanneer eigenaar Li naar cijfers op een bord wijst en vragen stelt. De vogel uit Shenyang in de provincie Liaoning, kan blijkbaar ook de namen herkennen van een paar wat soorten fruit, auto's en dieren, meldt China Daily.

"Ik beschouw de hen als mijn eigen dochter", zei Li. "Mijn grote droom is mee te dingen naar een record in het Guinnness Book".