19 mei 2007

Ben & Jerry's koeien laten voortaan schone windjes

ROTTERAM, 18 mei 2007 - Het ijs van Ben & Jerry's is het eerste klimaatneutrale ijs ter wereld. Volgens de Provinciale Milieufederatie en de HIER campagne voldoet de productieketen van Ben & Jerry's ijs, van koe tot vriezer, aan alle richtlijnen van een klimaatneutraal product. Vanaf vandaag mag het ijs zich dan ook klimaatneutraal noemen.

Winderigheid
Elk product dat geproduceerd wordt, heeft zijn invloed op het klimaat. Bij de productie van Ben & Jerrys ijs begint dat al bij de koe die melk produceert voor het roomijs. Elke koe laat wel eens methaangas ontsnappen en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Er zijn wereldwijd 1,4 miljard koeien en elke koe produceert 440 gram methaan per dag. Ben & Jerry's investeert miljoenen om emissies terug te dringen van koe tot pint waaronder het terugdringen van deze winderige emissies door het diervoer aan te passen, zodat het spijsverteringsgemak van de koeien wordt verhoogd. Ook investeert het ijsmerk in het terugdringen van vrijgekomen emissies van de productie van roomijs of verpakkingen. Voor het deel waar technologie geen oplossing biedt om emissies te voorkomen, compenseert Ben & Jerry's dit door in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden te investeren, door middel van aankop van 'Gold Standard' emissie reductie certificaten. Door al deze maatregelen is het ijs van Ben & Jerry's het eerste klimaatneutrale roomijs dat op de wereld gemaakt wordt.

Methode
De gebruikte methodologie om tot een klimaatneutraal product te komen bestaat uit drie verschillende stappen. De eerste stap is gericht op het maximaliseren van energie-efficiency. In de tweede stap wordt zoveel mogelijk omgeschakeld naar duurzame energiebronnen. Tot slot wordt in de derde stap onvermijdelijke emissies gecompenseerd door te investeren in 'Gold Standard' GeverifiĆ«erde Emissie Reductie certificaten (VERs) waarmee geĆÆnvesteerd wordt in duurzame energieprojecten zoals windmolens, biogas of zonne-energie in ontwikkelingslanden.

Investering
Klimaatneutraal gaat verder dan CO2-neutraal, omdat ook de niet-koolstof broeikasgassen zoals lachgas worden meegenomen. Ben & Jerry's investeert minimaal 2,4 miljoen euro over een periode van 5 jaar en heeft zich ten doel gesteld om het totale klimaateffect met minimaal 10% te reduceren. Mede-oprichter Ben Cohen van Ben & Jerry's zei over de opwarming van de planeet: 'Wat een feit is voor ons ijs, is een feit voor onze planeet, Ifit's melted, it's ruined,'

Geen opmerkingen: