31 maart 2008

Bruine stroom: Blafdiesel over enkele jaren op de markt

Actiegroep Vrije Honden uit Den Haag heeft samenwerking gezocht met enkele zeer gerenommeerde onderzoekers van technische universiteiten. In samenwerking met deze onderzoekers is een projectplan samengesteld om via een aantal processtappen waaronder vergisting een synthetische biodiesel te kunnen winnen uit hondenpoep. Vrije Honden denkt hiermee een lucratief doel te hebben gevonden voor de verwerking van hondenpoep.
Aan biodiesel is groot tekort. Commerciƫle bedrijven die biodiesel maken met behulp van koolzaad kunnen de vraag nauwelijks aan, en inmiddels verzetten milieuorganisaties zich tegen het aanboren van voedselbronnen voor brandstofproductie.
¨Aan hondenpoep is geen gebrek in dit land, en het is nog gratis ook¨ aldus Daan Berg van Vrije Honden. Hondenpoep bevat organische reststoffen die in het productieproces omgevormd worden tot een goed bruikbare biodiesel, die uitermate laagzwavelig is en bovendien CO2 neutraal. Op laboratoriumschaal heeft dit proces zich reeds bewezen, aldus de onderzoekers. Volgens actiegroep Vrije Honden is dit een typisch geval van meerdere vliegen in een klap: hondenpoep is vrijwel kosteloos beschikbaar, en levert op die manier een substantiĆ«le bijdrage aan het bestrijden van luchtverontreiniging en broeikaseffect.

Hondeneigenaren kunnen de ontlasting van hun geliefde viervoeter inleveren bij speciale verzamelstations. Per kilo ingeleverde poep worden punten uitgedeeld, waarmee de hondeneigenaar vervolgens weer korting kan krijgen bij tankstations. Zo hoopt Vrije Honden mensen te motiveren om de ontlasting van hun hond op te ruimen en in te leveren. Met behulp van het nieuwe proces kan de ingeleverde ontlasting worden verwerkt tot 'bruine stroom'. Oliemaatschappijen hebben al interesse getoond in deze ontwikkeling en zouden bereid zijn deel te nemen in de nieuw op te zetten organisatie die nodig is om het proces te vermarkten. De gemeente Den Haag weigert echter medewerking vanwege de kosten. Vrije Honden reageert laconiek: ¨De gemeente heeft inmiddels tientallen miljoenen inkomsten uit hondenbelasting in kas, dit onderzoek kan een prachtig project zijn om het aan uit te geven¨.

Het volledige rapport is vanaf morgen te verkrijgen via de website: www.vrijehonden.nl

Geen opmerkingen: