24 februari 2007

Haastklus voor rugstreeppad


HEEMSKERK -
Langs het water bij het hondenterrein aan de Tolweg komt volgende week een laag folie. Het hondenterrein moet met grote haast worden 'ingepakt', want het amfibiewerende doek moet er zitten voor de beschermde rugstreeppad in maart of april uit zijn winterslaap ontwaakt.

Op de grond van park Assumburg, in Assumerhof, moeten 52 woningen komen, een restaurant en daar bovenop acht tot twaalf appartementen. Aannemingsbedrijf Heijmans bouwt het restaurant in het midden, met daaromheen de woningen.

De folie moet voorkomen dat er meer rugstreeppadden op het drassige grasveld van de hondenclub komen: Ook moeten padden tijdens de paddentrek worden gevangen die dan worden uitgezet in een aparte paddenpoel.De bouwvergunning voor Assumerhof zou halverwege dit jaar rond moeten zijn. Voor die bouwvergunning moest de Milieudienst IJmond eerst een flora- en faunaonderzoek houden waaruit bleek dat de zeldzame rugstreeppad op het terrein leeft. Bij dit onderzoek is alleen de rugstreeppad aangetroffen, geen andere zeldzame beesten.

Geen opmerkingen: